Produkter

Förutom Weber-Nordics samtliga puts- och murbruk säljer vi kalkfärger, pigment, kulörprovsamlingar, skumglas och golvfyllnadsmaterial. Vi utför även analyser på puts och kulör enligt dina önskemål.​ Behöver du råd och anvisningar för användandet av våra produkter så hittar du dessa här. Har du frågor om våra produkter så tveka inte att höra av dig till oss.

VÅRA PRODUKTER


putsbruk

Weber-Nordic Kalkbruk – 3 mm


Nordic Kalkbruk 3 mm är avsett för putsning och murning, inom- och utomhus vid restaurering av äldre byggnader. Används främst som putsbruk av de yttre skikten i en putskonstruktion.

 • ​Max påslag, 3 ggr kornstorlek
 • Levereras i småsäck om 25 kg
 • Art.nr 3010

Weber-Nordic Kalkbruk – 1 mm


Nordic Kalkbruk 1 mm är avsett för finputsning i tunna skikt utomhus och inomhus vid restaurering av äldre byggnader. 1 mm bruket använd endast där extremt släta ytor efterfrågas.

 • ​Max påslag, 3 ggr kornstorlek
 • Levereras i småsäck om 25 kg
 • Art.nr 3011

Weber-Nordic Hydrauliskt Kalkbruk – 3 mm


Nordic Hydrauliskt Kalkbruk 3 mm är avsett för putsning och murning inom- och utomhus vid restaurering av äldre byggnader. Används främst som putsbruk av de yttre skikten i en putskonstruktion samt vid behov som grundningsbruk till Nordic Kalkbruk 3 mm.

 • ​Max påslag, 3 ggr kornstorlek
 • Levereras i småsäck om 25 kg
 • Art.nr 3020

Weber-Nordic Hydrauliskt Kalkbruk – 1 mm


Nordic hydraulisk kalkbruk 1mm är avsett för finputsning i tunna skikt utomhus och inomhus vid restaurering av äldre byggnader. 1 mm bruket används där extremt släta ytor efterfrågas.

 • ​Max påslag, 3 ggr kornstorlek
 • Levereras i småsäck om 25 kg
 • Art.nr 3021

Weber-Nordic Högelastiskt KC-bruk – 3 mm


Nordic Elastiskt KC-bruk 3 mm används som murbruk, putsbruk och fogningsbruk på natur och tegelmurverk i fuktutsatta miljöer både utomhus och inomhus, för varsamt underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt vid behov som grundningsbruk till Nordic Hydrauliskt Kalkbruk och vid lagning av svaga cementputser.

 • ​Max påslag, 3 ggr kornstorlek
 • Levereras i småsäck om 25 kg
 • Art.nr 3030

Weber-Nordic Högelastiskt KC-bruk – 1 mm


Nordic Elastiskt KC-bruk 1 mm är avsett för finputsning i tunna skikt utomhus och inomhus vid restaurering av äldre byggnader. 1 mm bruket används där extremt släta ytor efterfrågas.

 • ​Max påslag, 3 ggr kornstorlek
 • Levereras i småsäck om 25 kg
 • Art.nr 3031

thermosilit

Hydrauliskt Thermosilitkalkbruk


Lätt isolerande hydrauliskt bruk klass C, som blandas endast med vatten för att bli ett användningsklart bruk. För putsning och murning ut- och invändigt. Används som offerputs på saltskadade murverk.​ Bruket har en låg vikt, väger endast 800 kg/m3, samt klarar påslag mer än 35 mm, utan att spricka vilket blir tidssparande och ekonomiskt. Brukets låga vikt och smidighet gör det lätt att arbeta med.​

 • Art.nr 1020

Högelastiskt KC-bruk med Thermosilit


Lätt isolerande högelastiskt KC-baserat bruk med Thermosilit som ballast, som blandas endast med vatten för att bli ett användningsklart bruk. För putsning och murning ut- och invändigt.

​Bruket har en låg vikt, väger endast 800 kg/m3, samt klarar påslag, mer än 35 mm utan att spricka vilket blir tidssparande och ekonomiskt. Brukets låga vikt och smidighet samt goda vidhäftning gör det lämpligt för murning utan dilatationsfogar.

 • ​Art.nr 1030

offerputs

Offerputs för saltskadat murverk


För offerputsning ut- och invändigt på saltskadade murverk. Bruket klarar tjocka påslag, mer än 35 mm. Brukets låga vikt och smidighet gör det lätt att arbeta med.

Offerputsen släpper igenom fukt så att salterna kan återkristalliseras på dess yta istället för på teglets. ​Offerputsen skall ej målas. Putsbruket kan vid behov genomfärgas med traditionella kulörpigment till omgivande oskadade ytors nyans.

kalkfarg

Kalklimfärg special


Kalklimfärg Special är baserad på våtsläckt kalkpasta och är avsedd för målning på mineraliska putser samt som klotterskydd. Kalklimfärg Special har den traditionella kalkfärgens alla egenskaper och utseende men kräver endast 2-3 strykningar för full täckning.

​Färgen kulörpigmenteras med traditionella kalkäkta pigment enligt kalkfärgsprovsamlingen ”Kalkfärg 90”.

 • ​Art.nr 2010

Arctica Kalkfärg


Arctica kalkfärg är baserad på hydratiserad, släckt, finmald, gasbränd, svavelfri kalk (CaO) utan kemiska tillsatser. Den innehåller vitt marmorpulver, vatten, titanoxid, naturliga kolhydrater, cellulosa och en liten procent naturlig olja. Arctica finns för utomhusbruk och inomhusbruk.

​Arctica kalkfärg är en högvärdig färg som är lämplig för att täcka nästan alla svagt absorberande, torra och övermålningsbara underlag. Arctica kalkfärg är kladdfri, ekonomiskt, lätt att använda, krympfri och ger ingen eftergulning.

 • ​Materialåtgång ca 0,36 kg/m2
 • Art.nr 2020

Våtsläckt Kalkpasta


Våtsläckt Kalkpasta 90 är en vit putsfärg baserad på våtsläckt silurisk kalk (Gotlandskalk). Kalkpastan blandas på arbetsplatsen med vatten och färgpigment till kalkfärg, enligt RAÄ:s kalkfärgslikare ”Kalkfärg 90”. Kalkpasta 90 är avsedd att utgöra bindemedel i färg på lagskyddade byggnadsverk.

 • ​Materialåtgång: Till slätputs (5-8 strykningar) ca 0,5 kg/m2
 • Till spritputs (5-8 strykningar) ca 0,85 kg/m2
 • Art.nr 2030

kalkpigment

Kalkäkta pigment


För pigmentering av kalklimfärg och traditionella kalkfärger.

 • Säljes i valfria mängder.

kalkfarg90

Kulörprovsamlingen – Kalkfärg 90


Används för dokumentation av befintliga kulörer och som inspirationskälla vid kulörsättning av arkitekter, konsulter, byggföretag, hantverkare, byggnadsantikvarier vid länsstyrelser och museer samt vid undervisning i skolor. Underlättar arbetet vid pigmentering med traditionella kulörpigment.

 • ​Innehåller 219 st kulörprovplattor, fördelade i 35 grupper
 • På baksidan av respektive provplatta anges recept och dess plats i samlingen
 • ​Art.nr 4010

kalkputs

Kalkputs #7


Murning och putsning med kalkbruk och målning med kalkfärg har månghundraåriga traditioner. I en beprövad arbetsordning har hantverkare med enkla material och verktyg skapat vackra och hållbara byggnader.

​Kalkputs 7 är en skrift med råd och anvisningar provade i fullskala under fyrtio års forsknings- och utvecklingsarbete inom Åkessons Byggnads AB och ECS-Teknik AB.

 • ​Art.nr 4020

Klicka nedan för att läsa ett utdrag ur Kalkputs #7


ovrigt

Plafondpensel Myhalon


För målning med traditionell kalkfärg, kalklimfärg och Arctica kalkfärg.

 • ​Mått: 80 x 180 mm
 • Art.nr 4030

Hasopor skumglas


Hasopor är ett lättfyllnadsmaterial framställt av återvunnet glas. Skumglas används som konstruktionsmaterial vid byggnation av vägar och byggnader. Materialegenskaper som kännetecknar produkten är låg vikt, dränerande, kapillärbrytande isolationsprodukt med hög stabilitet och bärighet. HASOPOR skumglas är utvecklad för att ha minsta möjliga miljöbelastning i tillverknings och användningsprocesser.

 • ​Lev i 2 m3 storsäck eller bulk
 • Art.nr 7010

Fenolftaleinprov – Kontroll av sluthårdnande


Innan kalkputs har sluthårdnat (karbonatiserat) är den starkt alkalisk, det kan man visa med ett kemiskt reagens.

 • Art.nr 4031

Använd fenolftalein i en pipettflaska (2 gr i 100 ml 95% alkohol). Borra ett litet hål i putsen in till underlaget på en undanskymd plats, t.ex bakom ett stuprör. Använd en spik eller en liten skruvmejsel. Spruta ett par droppar av fenolftaleinlösningen i hålet. Det som blir ilsket rött har ännu inte karbonaserat. Rödfärgningen försvinner i takt med att karbonatiseringen fortskrider.
​OBS! Reagensen fungerar endast i varmt väder och i fuktig puts.​

baltarbo_tegelstenar

Handgjort tegel från Bältarbo tegelbruk

Bältarbo Tegelbruk ligger strax utanför Hedemora. Här har tegel tillverkats åtminstone sedan 1776. Bränning sker på gammaldags sätt i en så kallad ringugn. Ugnen eldas med olja och stenkol i en temperatur av ca: 1000 grader. Metoden med ringugnsbränning är Bältarbo Tegelbruk ensamma om i norden.

Det mesta av arbetet sker enligt hantverksmässiga och manuella metoder. Tillverkning av råtegel är förlagd till sommarhalvåret eftersom den processen inte kan genomföras under vintern.

Bruket kan i princip producera vilket slags tegelsten och volym som helst. I produktionen finns murtegel i olika dimensioner, kakelugnstegel, samt handslaget golvtegel. Specialtegel tillverkas ofta i samråd med och efter direktiv av beställaren.

Tegelsten

baltarbo_tegelstenar_alt

Teglet från Bältarbo används ofta vid restaureringar av gamla byggnader där man eftersträvar det ursprungliga utseendet till form och färg.

 • 3” – ca 75 x 120 x 250 mm
 • 2,5”- ca 62 x 120 x 250 mm
 • 2” – ca 50 x 120 x 250 mm
 • 1” – ca 25 x 120 x 250 mm
 • 3”12 – ca 75 x 140 x 295 mm (stortegel)
 • 2”12 – ca 50 x 140 x 295 mm (stortegel)

Golvtegel (plattor)

baltarbo_tegelgolv

Handslaget golvtegel i dimensionerna:

 • 22 x 115 x 245 mm (standard)
 • 22 x 140 x 295 mm (stortegelsformat)

Kakelugnslera (lermjöl)

 • Levereras i säck om 25 kilo.

Tegelkross

 • Levereras i säck om 25 kilo.